Ontwikkeling & verandering

Gezond Groeien betekent ook ontwikkeling. En dat vraagt niet zelden om verandering. Van producten, beleid, organisatie tot de mensen die het moeten doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan professionalisering, innovatie en decentralisatie. Maak in dit soort situaties gebruik van onze branche-overstijgende ervaring met dergelijke processen in vele soorten organisaties!

Hoe zijn wij in te zetten?

Binnen het domein ontwikkeling & verandering zijn wij inzetbaar voor vraagstukken rondom innovatie en vernieuwing van concepten producten en organisaties, digitaliseringstrajecten, het ondernemender maken van organisaties, het professionaliseren van organisaties, het invoeren van datagestuurd management en het ontwerpen en uitvoeren van roll-outs. Dat kan op de volgende manieren:

Advisering

Projectmatige inzet als adviseur, en/of creator in het domein van ontwikkeling & verandering. Tegen uurtarief of projectprijs.

Begeleiding

Vaste inzet als adviseur, coach en/of dealmaker in het domein van ontwikkeling & verandering. Tegen uurtarief of maandprijs.

Management

Inzet als (tijdelijk) manager van de implementatie van ontwikkeling & verandering. Tegen uurtarief of maandprijs.

Professionaliseren?

Is je organisatie de vorige fase ontgroeid en is professionalisering hard nodig? Of wil je anticiperen op een volgende fase door vooraf te professionaliseren?

Innovatie?

Is innovatie voor jouw organisatie van strategisch belang? Hoe organiseer je innovatie als een continue activiteit? Hoe kom je tot succesvolle innovaties en hoe screen je ze?

Organisatievernieuwing?

Vragen de ontwikkelingen in de markt/omgeving of in je aanbod om een vernieuwing van de organisatiestructuur, -cultuur of van een deel van het team? Zoek je externe expertise in hierbij?

Digitalisering?

Kan je organisatie nog voordelen behalen uit (verdere) digitalisering van processen? Of moet er een inhaalslag worden gemaakt om mee te kunnen? Hoe dit aan te pakken?

Veranderingstraject?

Staat je organisatie voor belangrijke veranderingen? Hoe organiseer je zo'n veranderingstraject? Hoe creëer je draagvlak hiervoor? Hoe ga je om met weerstanden?

Ondernemender worden?

Hoe maak je je organisatie klantgerichter, marktgerichter en flexibeler? Kortom, ondernemender? Wat betekent dit voor je strategie, organisatie, marketing en financiën?

Interesse of vragen?

In de afgelopen decennia hebben wij veel kennis, ervaring én creativiteit opgebouwd in dit soort vraagstukken. Multidisciplinair. In elke fase van de levenscyclus en in elke stakeholder's rol. Wil je ook van deze expertise profiteren of heb je andere vragen? Leg dan gerust contact met behulp van onderstaand contactformuliertje. We reageren in de regel snel. Je kunt ons hier ook bellen.

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.